Zoeken
stuur door naar een bekende

Kanjertrainingregels

Indien een leerling zich niet houdt aan de afspraken die gehanteerd worden vanuit de kanjertraining dan worden de volgende stappen gezet. 

1)    Indien een leerling “ benzine” geeft (uitdaagt, onrustig gedrag vertoont, onnodig reageert etc.) en daardoor de sfeer in de groep in negatieve zin beïnvloedt, wordt deze op het gedrag aangesproken door de leerkracht. De leerkracht noteert op het bord een eerste waarschuwing. 

2)    Indien dezelfde leerling opnieuw  “ benzine” geeft en daardoor de sfeer in de groep in negatieve zin beïnvloedt, wordt hij/zij opnieuw op het gedrag aangesproken door de leerkracht. De leerkracht noteert op het bord een tweede tevens laatste  waarschuwing. 

3)    Bij een derde negatieve gedraging door de leerling,  gaat de leerling  voor de rest van de dag met het werk van die dag de klas uit en wordt hij/zij geplaatst in een van de andere groepen. Vindt dit ’s middags plaats, dan geldt deze maatregel ook voor de ochtend hierop volgend. 

4)    De ouders worden door de leerkracht hierover na schooltijd telefonisch geïnformeerd. 

5)    Na deze buiten de groep plaatsing mag de leerling pas terug in de eigen groep indien hij/zij belooft aan de groepsleerkracht én aan de leerlingen zich te zullen houden aan de afgesproken regels. 

6)    Mocht een leerling dit niet beloven, kan hij/zij dus niet terugkeren in de klas en werkt hij/zij wederom een dagdeel buiten de klas in een andere groep. 

7)    Bovenstaande  kan maximaal 3 x gebeuren. 

8)    Als een leerling voor de 4e keer de fout in gaat, wordt een time-out maatregel in werking gezet. De leerling wordt eerst de klas uitgeplaatst in een andere groep, de ouder(s) worden door een directielid uitgenodigd voor een gesprek dat dezelfde dag moet plaatsvinden.  Daarin worden zij geïnformeerd door het directielid en de groepsleerkracht. .                                                                                             

Eerste oplossing: kind dicht bij juf, ook in de pauze.
Dit is geen straf, en wordt geintroduceerd als volgt: “We hebben teveel ruzie met elkaar. Dat is niet goed voor jou en ook niet voor mij. We blijven daarom dicht bij elkaar en kletsen wat samen. Zo leren we elkaar beter kennen. En als we elkaar vertrouwen, dan zal het beter gaan in de klas. Ouders hierbij betrekken.

 Tweede oplossing: Werkt eerste oplossing niet, dan time-out in een andere klas (twee klassen hoger: kind komt onder in de roedel). In de hogere klas heeft het kind niets in te brengen. De leerlingen negeren deze leerling. De enige die met hem praat is de juf/meester. Zodra het kind het gezag van de leerkracht heeft geaccepteerd, wordt het leerlingen toegestaan te spreken met deze nieuwkomer. Deze overplaatsing naar een  hogere klas kan een paar maand duren. Net zo lang tot de leerling begrijpt dat het zich moet gedragen.

Weet het zich te gedragen (het is als het ware “ge-reset”) dan gaat deze leerling gefaseerd terug in de groep van oorsprong.