Zoeken
stuur door naar een bekende

Luizenprotocol

 

Taken / preventie vanuit de school

 1. Hoofdluiscontrole houden in alle groepen. Dit gebeurt de 2e maandag na iedere  schoolvakantie. U ontvangt per mail een herinnering als er een controle gepland staat. 
 2. Vanuit school wordt er telefonisch melding gedaan aan de ouders, indien neten en/of hoofdluizen worden gevonden bij een leerling
 3. Schriftelijke instructie verstrekken aan de betreffende ouders over de maatregelen die genomen moeten worden om hun kind(eren) en de overige gezinsleden te behandelen.     
 4. Schriftelijke melding doen aan alle ouders/verzorgers van de kinderen van de groep waarin neten en/of hoofdluizen zijn gevonden, met het verzoek zelf het eigen kind dagelijks te controleren op neten en of hoofdluizen.
 5. Extra controles uitvoeren in de volgende gevallen:
  - Als er neten en/of hoofdluizen gevonden zijn tijdens een controle op school.
  - Als er een melding van neten en/of hoofdluizen gedaan wordt door ouders.

Deze controles worden twee weken na de melding door ouders of constatering op school gehouden. De groep waar de melding vandaan komt wordt gecontroleerd samen met de groepen die risico lopen, zoals groepen waar broertjes en/of zusjes zitten.

 1. Proberen het taboe rondom neten en hoofdluizen te doorbreken door er in de groep met de leerlingen over te praten en door ouders/verzorgers te informeren.
 2. De school stelt voor de luizencontroles alle hulpmiddelen beschikbaar;
  • netenkammetjes
  • desinfecterende handzeep
  • boterhamzakjes
  • namenlijsten
 3. Er is een coördinator luizenpreventie die schriftelijke informatie aan de luizenmoeders en leerkrachten beschikbaar stelt, een actueel overzicht van alle luizenmoeders bijhoudt en zorgt dat de hoeveelheid hulpmiddelen bij de controles voldoende op voorraad is.
 4. De school heeft luizenzakken waar verplicht de jassen, mutsen, dassen etc. in opgeborgen dienen te worden. Deze dienen door de ouders/verzorgers zelf opnieuw te worden aangeschaft als ze kapot zijn.

Taken van de groepsleerkracht

 1. De groepsleerkracht biedt de gelegenheid aan het luizenteam om de controles uit te voeren.
 2. Als er bij een leerling tijdens de controle op school neten en/of hoofdluizen gevonden worden, neemt de school telefonisch contact met de ouders. Er gaat schriftelijke informatie mee met het kind.
 3. Indien er tussendoor gemeld wordt door een ouder dat een kind neten en/of hoofdluizen heeft, neemt de groepsleerkracht contact op met de luizencoördinator om een extra controle te organiseren.
 4. De groepsleerkracht deelt, indien er neten en/of hoofdluizen zijn gevonden, brieven uit aan de kinderen.
 5. De groepsleerkracht verzorgt de namenlijst van de kinderen in de desbetreffende groep waar de bevindingen van de luizencontroles op genoteerd kunnen worden.

Taken van de luizencoördinator

 1. De coördinator onderhoudt de contacten met:    
  . het luizenteam
  . de groepsleerkrachten
  . de GGD
 2. De coördinator zorgt voor de brieven die aan de kinderen meegegeven worden.
  a. Een brief waarop staat dat er bij het kind neten en/of hoofdluis is geconstateerd en het verzoek om direct met de behandeling te beginnen
  b. Een brief waarop staat dat er in de groep neten en/of hoofdluis is geconstateerd en het  verzoek om het eigen kind zelf te controleren.
  c. Een brief waarop staat dat er op school neten en/of hoofdluis is geconstateerd.
 3. De coördinator regelt de extra controles. Nacontrole gebeurd na twee weken.
 4. De coördinator volgt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hoofdluisbestrijding.5.
 5. De coördinator stelt het luizenteam samen en begeleidt nieuwe luizenmoeders.
 6. Indien bij een kind regelmatig neten en/of hoofdluizen voorkomen, neemt de coördinator  contact op met de GGD voor een huisbezoek, nadat hierover contact is geweest met de ouders/verzorgers.
 7. De coördinator houdt het team op de hoogte van bevindingen, ontwikkelingen, getroffen maatregelen etc., via mail of op de vooraf geplande bijeenkomsten.
 8. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zorgt de coördinator voor een recente namenlijst van alle luizenmoeders.

Taken van het luizenmoeder team

 1. Na iedere schoolvakantie alle groepen incl. de leerkrachten op hoofdluis controleren.
 2. Extra controles uitvoeren indien nodig (twee weken na constatering van de neten en/of luizen).
 3. De groepsleerkracht op de hoogte brengen van de bevindingen tijdens de controles.
 4. De privacy van de leerlingen respecteren door geen uitlatingen te doen aan derden over de gevonden neten en/of luizen bij een kind. Hier wordt alleen binnen het team, met de groepsleerkracht of de directeur van de school over gecommuniceerd!!

Taken van de ouders

 1. Gedurende het hele jaar het eigen kind regelmatig controleren op neten en hoofdluizen. Deze controle dient in het bijzonder uitgevoerd te worden op het voorhoofd, achter de oren en in de nek.
 2. Indien er neten en/of hoofdluizen gevonden worden, dient de ouder hier direct melding van te doen op school.
 3. De ouder gaat direct over tot het nemen van de volgende maatregelen:
  * De hoofdluis behandelen. De drogist of apotheek heeft diverse werkzame middelen tegen
    neten en hoofdluizen in het assortiment: shampoos, lotions, crèmes, sprays en neten en
    luizenkammen om het haar dagelijks mee te kammen.
    Laat u hierover goed informeren door de drogist of apotheker!!!
  *
  Kleding, beddengoed, jassen, dassen, mutsen, verkleedkleren, knuffels, etc. minimaal 15 
    minuten op tenminste 60°C wassen. Het gaat om spullen die tot 48 uur voor de behandeling
    gebruikt zijn. In plaats van wassen kunnen de spullen ook gestoomd worden. Een andere
    mogelijkheid is om ze 24 uur in de diepvries te leggen of 48 uur te bewaren in een afgesloten
    zak bij kamertemperatuur. Zo verhongeren de luizen.
  * Alle kammen en borstels goed schoon maken, bijvoorbeeld door ze uit te koken of te
    ontsmetten met alcohol minimaal (70%).
  * Vloerbedekking en bekleding van meubels en de auto, incl. autostoelhoezen, meerdere     
    malen goed stofzuigen. Gooi de stofzak daarna meteen weg.
 4. Op de controledagen houden de ouders rekening met de haardracht van hun kind(eren), d.w.z. geen vlechten, meerdere staartjes, gel etc., zodat het luizenteam geen kostbare tijd verliest en zorgvuldig het haar kan controleren.

 Eisen waaraan de controles moeten voldoen

 1. De controles vinden in de klas plaats.
 2. Als er neten en/of hoofdluizen gevonden worden, wordt direct de groepsleerkracht geïnformeerd.
 3. Bij twijfel wordt de coördinator gevraagd om het desbetreffende kind ook te controleren.
 4. De netenkam wordt bij constatering van neten en/of hoofdluizen gereinigd alvorens een  volgend kind te controleren.
 5. De handen van de luizenmoeder worden bij constatering van neten en/of hoofdluizen gewassen alvorens een volgend kind te controleren.
 6. De bevindingen van de luizenmoeders worden als volgt genoteerd op de namenlijsten;
 • VN – Verse Neten
 • ON – Oude Neten
 • L – Luizen
 • A – Kind is afwezig
 1. Na de controle worden de netenkammen goed afgespoeld met water en schoongemaakt. De kammen gaan in een boterhamzakje dat vervolgens goed afgesloten wordt. Dit boterhamzakje wordt uiteraard bij een volgende controle weggegooid!

Benaderen van de ouders
Na de standaard controle wordt er door de school contact opgenomen met de ouders/verzorgers van het desbetreffende kind waarbij levende neten en/of hoofdluizen zijn gevonden, met het verzoek direct met de behandeling tegen neten en/of hoofdluizen te beginnen.