Zoeken
stuur door naar een bekende

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

De oudergeleding bestaat uit:
- Albert Visser
- Rick Brouwer
- Helma Kramer (notulist)

De personeelsgeleding bestaat uit:
- Jacoliene van der Berg (voorzitter)
- Hessel Post (ook lid van de GMR)
- Hermien Kramer

 Wij komern als MR bij elkaar als er een GMR vergadering (met afgevaardigden van alle MR's van de schoolvereniging Rehoboth) is geweest. Indien nodig worden er extra vergaderingen ingepland. Gemiddeld wordt er 6 keer per jaar vergaderd. In de vergaderingen bespreken wij wat er zoal op de school is gebeurd en wat er in de GMR is besproken.