Zoeken
stuur door naar een bekende

Schoolvakanties

 

Vakantierooster 2019- 2020:

Kerstvakantie                                  23-12-2019                          03-01-2020

Biddag                                             12-02-2020

Voorjaarsvakantie                          17-02-2020                          21-02-2020 

Goede Vrijdag / Pasen                   10-04-2020                          13-04-2020

Koningsdag                                    27-04-2020 (maandag)

Meivakantie                                    27-04-2020                           08-05-2020

Hemelvaart                                     21-05-2020                          22-05-2020

Pinksteren                                      01-06-2020

Zomervakantie                              06-07-2020                           14-08-2020


Wij moeten ons als school houden aan de regelgeving betreffende het verlenen van extra verlof en de directie is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Ook vindt er dan een melding bij DUO plaats. Denk eraan: Er kunnen hoge boetes worden opgelegd! De leerplichtambtenaar legt indien nodig ook huisbezoeken ter controle af.

Let op: Extra vakantie of goedkoper met vakantie kunnen is geen gewichtige reden / omstanstandigheid.

Vakantieverlof mag slechts 1x per schooljaar worden verleend en niet langer dan 10 schooldagen duren. In de eerste weken na de vakantie wordt geen verlof verleend!

Voor het aanvragen van verlof heeft u een werkgeversverklaring nodig. Bent u zelfstandig ondernemer, dan heeft u een accountantsverklaring nodig. Formulieren voor het aanvragen van verlof zijn verkrijgbaar bij de directeur en vakantieverlof dient 8 weken van te voren worden aangevraagd!

 

   
        
     
     
     
     
     
     

Nieuws

Recente berichten

    Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten