Zoeken
stuur door naar een bekende

Schoolvakanties

 

Vakantierooster 2020- 2021:

Goede Vrijdag / Pasen                   02-04-2021                          05-04-2021

Koningsdag                                    27-04-2021

Meivakantie                                    03-05-2021                          14-05-2021

Hemelvaart                                    13-05-2021                           14-05-2021

Pinksteren                                     24-05-2021

Zomervakantie                              12-07-2021                           20-08-2021

Vakantierooster 2021 - 2022

Herfstvakantie                              18-10-2021                          22-10-2021

Kerstvakantie                               27-12-2021                          07-01-2022

Biddag Urk                                   09-02-2022

Voorjaarsvakantie                        21-02-2022                          25-02-2022

Goede Vrijdag/Pasen                  15-04-2022                          18-04-2022

Koningsdag                                 27-04-2022

Meivakantie                                 27-04-2022                          06-05-2022

Hemelvaart                                 26-05-2022                           27-05-2022

Pinksteren                                   06-06-2022

Zomervakantie                            16-07-2022                          27-08-2022                     

Wij moeten ons als school houden aan de regelgeving betreffende het verlenen van extra verlof en de directie is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Ook vindt er dan een melding bij DUO plaats. Denk eraan: Er kunnen hoge boetes worden opgelegd! De leerplichtambtenaar legt indien nodig ook huisbezoeken ter controle af.

Let op: Extra vakantie of goedkoper met vakantie kunnen is geen gewichtige reden / omstanstandigheid.

Vakantieverlof mag slechts 1x per schooljaar worden verleend en niet langer dan 10 schooldagen duren. In de eerste weken na de vakantie wordt geen verlof verleend!

Voor het aanvragen van verlof heeft u een werkgeversverklaring nodig. Bent u zelfstandig ondernemer, dan heeft u een accountantsverklaring nodig. Formulieren voor het aanvragen van verlof zijn verkrijgbaar bij de directeur en vakantieverlof dient 8 weken van te voren worden aangevraagd!

 

   
        
     
     
     
     
     
     

Nieuws

Recente berichten

    Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten