Zoeken
stuur door naar een bekende

Historie

De Wilhelminaschool, niet zomaar een school! Veel ' oudere' dorpsgenoten denken met weemoed terug aan de oude Wilhelminaschool met haar grote plein vlakbij de vuurtoren. Vanaf de eerste verdieping konden de kinderen op vrijdagmiddag hun familie met de kotter in de haven zien thuiskomen.
Vele generaties op Urk hebben de Wilhelminaschool bezocht. Talloze verhalen horen we nog altijd als men spreekt over de snoepwinkeltjes bij de school, de concierge, de gymzaal, het grote handenarbeidlokaal, oude meester Bos, enz. Voor velen is de Wilhelminaschool historisch en gevoelsmatig te vergelijken met de Bethelkerk. Beide gebouwen zijn / waren niet weg te denken uit het oude dorpsbeeld.

In 1987 werd dit 'instituut'  afgebroken en verhuisde de school naar het terrein naast de Grietje Nentjes kleuterschool aan de Nieuw-Guineastraat 1.  Een aantal jaren daarna is de Koningin Julianaschool gefuseerd of beter gezegd opgegaan in de Wilhelminaschool. Na de Kerstvakantie in het schooljaar 2010-2011 is de Wilhelminaschool opnieuw naar een andere lokatie gegaan en wel naar de Almerelaan 16. In het trappenportaal hangt nog de schoolbel van de Wilhelminaschool bij de vuurtoren.

Wij spreken de wens uit dat ook in deze derde Koningin Wilhelminaschool de Christelijke waarden en normen blijvend worden overgedragen  aan onze Urker jeugd. Daar is elke dag weer Gods Zegen voor nodig. Daarom vragen wij u om uw voorbede voor het Christelijk onderwijs en in het bijzonder voor de Koningin Wilhelminaschool.  Zoals het al vele tientallen jaren is gedaan.