Schoolgids

Voor elk schooljaar wordt een nieuwe schoolgids samengesteld.

Klik hier voor de Schoolgids 2022-2023

Een verkorte versie met daarin praktische informatie over bijvoorbeeld gymtijden, verdeling van de lokalen, vakantierooster, etc. wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar meegegeven aan de leerlingen.

Voor de actuele schoolgegevens verwijzen wij naar Vensters Primair Onderwijs.