TSO / overblijf en BSO

Tussenschoolse opvang:

Op onze school is deze mogelijkheid aanwezig. De kinderen blijven onder het toezicht van de leerkrachten of een betaalde vrijwilliger over. De kosten hiervoor bedragen €2,50 per kind per keer. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een strippenkaart. Vragen over de TSO kunt u stellen aan de leerkracht.

Leerlingen van de Wilhelminaschool kunnen terecht bij de voor- en naschoolse opvang van Thuizzz, Ut Bottertjen en Ut Kuukediefien.

Zie voor contactgegevens hieronder: 

Thuizzz
Vlechttuinen 8
info@thuizzz.nl
0638184454
www.thuizzz.nl

Ut Kuukediefien
Nijverheidspad 10
info@kdvu.nl
0527-851109
www.kinderdagverblijfurk.nl

Ut Bottertjen
De Slenk 1
info@ckodeark.nl
0649436450
www.ckodeark.nl